راهنما سایت و ربات

راهنما غیرفعال سازی اکانت

برای غیرفعال سازی اکانت وارد پنل دکترفالو خود شده و روی "مدیریت اکانت" کلیک کنید . در صفحه جدید مانند تصویر پائین روی غیرفعال سازی کلیک کنید تا اکانت غیرفعال شود g6 بعد از غیرفعال کردن اکانت تمامی فعالیت های بات با اکانت ( فالو ، آنفالو ، لایک ، کامنت ، ارسال تصویر ) غیرفعال خواهد شد . اما ممکن است اشخاصی که قبلا توسط بات ریکوئست شدند بعد از غیرفعال شدن بات درخواست شما را تائید کنند و فالویینگ شما افزایش پیدا کند . برای جلوگیری از این موضوع قبل از غیرفعال کردن اکانت ، تمامی فعالیت ها غیر از آنفالو را غیرفعال کنید تا همه ی اشخاص فالو/ریکوئست شده آنفالو شوند