وبلاگ
13
شهریور
چهار تخفیف در هنگام خرید ممکن است شامل شما شود . جهت اطلاعات بیشتر و آشنایی با این تخفیفات ، لیست زیر را مطالعه بفرمایید ثبت اکانت بیشتر: در صورتی که بیشتر از پنج اکانت اینستاگرام را به بات ما متصل کرده باشید بر اساس جدول زیر تخفیف دریافت خواهید کرد . توجه کنید که اکانت ثبت شده باید حداقل هزارفالوور جذب کرده باشد و در ماه گذشته فعال شده باشد . تعداد اکانتتخفیف 5+5% 10+10% 20+14% 50+19% 100+25% خرید تعداد بیشتر فالوور: بسته های بزرگتر ، شامل تخفیف بیشتر هستند . تعداد فالوورتخفیف 2k+4% 5k+9% 10k+1