گزینه اتوماتیک به سرعت های بات اضافه شد
13ام شهریور 95 / 363 بازدید
در صورت اتوماتیک بودن سرعت در قسمت تنظیمات ، بات ابتدا با سرعت کمتری فعالیت کرده و به مرور سرعت را افزایش داده و به حداکثر خواهد رساند