تغییر سرور
8ام مهر 95 / 277 بازدید
به دلیل تغییر سرور امروز چند ساعتی بات فعالیتی نداشته . از فردا تمامی فعالیت ها با سرعت بیشتر از سر گرفته خواهند شد . بزودی امکان ارسال کامنت هم به بات اضافه می شود